இந்த இளைஞனின் திறமைக்கு உங்கள் வாழ்த்துகளும், ஆதரவும் கிடைக்குமா?

மிமிக்கிரிக் கலைஞர்கள் பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள், பார்த்துமிருப்பீர்கள். ஆனால் அவர்களின் பூர்வீகம் கூடுதலாக இந்தியாவாகத்தானிருக்கும். நம் ஈழத்திலும் திறமையான மிமிக்கிரிக் கலைஞர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்கள் தங்களின் திறமைகளை வெளிக் கொணர்வதற்கு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் கிடைக்காத நிலையில் இலைமறை காயாக வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். அப்படிக் கிடைக்கும் சந்தர்ப்பங்களும் அவர்களின் திறமைகளை பெரிதளவில் காட்டக் கூடியவாறு இருப்பதில்லை.

இன்று தொடர்பாடல் வளர்ந்து உச்ச நிலையை அடைந்துள்ள போதிலும் சில கலைஞர்களே முன்னைய தடைகளில் இருந்து விடுபட்டு முன்னுக்கு வரவேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் தமது திறமைகளை வெளிப்படுத்துகின்றார்கள. ஆனாலும் அவர்களுக்கு சமூகம் வழங்கும் அங்கீகாரம் கேள்விக்குரியதே..

இந்த இலங்கை யாழ்ப்பாணத்துக் கலைஞனின் திறமையையும் கொஞ்சம் பாருங்களே.. தட்டிக் கொடுத்தால் எட்டிப்பிடிக்க முடியாத உயரத்திற்குப் போவார்கள் என்பது நிச்சயமே..

”புரட்சி வானொலி தனக்கென்று தனித்துவமான முறையில் செய்திகளை வழங்கி வருகின்றது. இங்கே உங்களிற்கு சங்கடமான / இடையூறான பதிவுகள் இருந்தால் அறியத் தாருங்கள். பரிசீலனை செய்யக் காத்திருக்கிறோம். புரிந்துணர்வுடன் தொடரும் தங்களின் ஒத்துழைப்பிற்கு நன்றி!! புரட்சி வானொலியின் பதிவுகள் அனைத்தும் காப்புரிமைக்கு உட்பட்டது. அனுமதியின்றி நகல் எடுப்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. The Puradsi FM is giving you unique information. Please let us know if there are any unpleasant / obsolete recordings. They will be deleted! All of the Puradsi FM records are patented. Duplicate without permission is prohibited.”

You might also like
error: Alert: Content is protected !!