Browsing Tag

இங்கிலாந்து அணி 6 போட்டிகளிலும் இலங்கை அணி 4 போட்டிகளிலும் வெற்றி அடைந்துள்ளனர். எனினும் இன்றைய போட்டியில் வெற்றி எந்த அணிக்கு

இலங்கை மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கான தொடரில் வெற்றி பெறுமா…

ஐ.சி.சி. 12 ஆவது உலகக் கிண்ணப் போட்டியில் 27 ஆவது தொடரில் இயன் மோர்கன் தலைமையிலான இங்கிலாந்து மற்றும் திமுத் கருணாரத்ன தலைமையிலான இலங்கை…