சொறி, மற்றும் அடிக்கடி ஏற்படும் புண்களுக்கு 1 ரூபாய் செலவின்றி உடனடி தீர்வு…! அதிகம் பகிருங்கள்…!!

நகர்புறத்தில் சிறிய நோய் என்றாலும் வைத்தியசாலை ஓடி விடுவார்கள். ஆனால் கிராமத்து மக்களால் அப்படி ஓட முடிவதில்லை இதற்காகு ஒரு பக்கம் வீட்டில் தாத்தா பாட்டி இருந்து

Read more