ஆடவருக்கு இருமல் மாத்திரையால் ஏற்பட்ட விபரீதம்..!!

கேலாங்கில் வாங்கிய இருமல் மாத்திரகளை உண்டதால் விநோதமாக செயற்பட்ட ஆடவருக்கு 09 மாத சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மாத்திரையை உண்ட பின்னர் மயக்கமும் பயமற்ற செயற்படுகளும்

Read more