இலங்கை மக்களுக்கு ஓர் மகிழ்ச்சியான செய்தி..!!

சமூர்த்தியை பெற்றுக்கொள்ள தகுதி இருந்தும் அவ்வாறு சமூர்த்தி வழங்கப்படாதவர்களுக்கு அடுத்த கிழமைக்குள் அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச குறிப்பிட்டுள்ளார். ஹம்பாந்தோட்டையில் சமூர்த்தி உறுதிகள்

Read more