புர்கா என்னும் முஸ்லீம் பெண்களின் முகத்திரைக்கு இன்றிலிருந்து இலங்கையில் தடை.! மீறுவோருக்கு தண்டனை.!

இலங்கையில் நடந்த நாட்களில் இடம்பெற்ற தற்கொலை தால்குதலை கருத்தில்கொண்டு இஸ்லாமிய பெண்களில் முகத்திரை அதாவது புர்காவிற்கு இலங்கை அரசு தடை விதித்துள்ளது. இதனை ஜனாதிபதி அறிவித்துள்ளார். முஸ்லீம்

Read more