ஜனாதிபதியினால் நியமிக்கப்பட்ட பதில் அமைச்சர்களுக்கு தடை விதித்த பிரதமர்..!

பிரதமரின் அனுமதி இன்றி இலங்கை ஜனாதிபதியின் தனிப்பட்ட விருப்பத்தின் பேரில் நியமிக்கப்பட்ட பதில் அமைச்சர்களுக்கு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தடை விதித்துள்ளார்.மேலும் அண்மையில் பதில் அமைச்சர்களாக பதவிப்

Read more