ஆஸ்திரேலியாவிற்கு வர்றீங்களா? இந்த மாதிரி பொருட்களை கொண்டு வராதீங்க, ரொம்ப ஆபத்து!

ஆஸ்திரேலியா தனியான ஓர் மிகப் பெரிய தீவாக, உலகின் 2வது மிகப் பெரிய கண்டமாக விளங்குகின்றது. ஆஸ்திரேலிய சுற்றுச் சூழல் மற்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சு வெளிநாடுகளிலிருந்து ஆஸ்திரேலியாவிற்குள்

Read more