" "" "

சில மணி நேரங்கள் மட்டுமே பக்தர்கள் பார்வைக்கு வரும் சிவன் கோயில்..!…

இன்றைய காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப் படும் பல கண்டுபிடிப்புகளில் ஏராளமான மர்மங்கள் அடங்கி இருக்கின்றன. அன்று எமது முன்னோர்கள் உருவாக்கியவை எம்மால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாதவைகளாகவே இருக்கின்றது.இன்று அவிழ்க்க முடியாத மர்மங்கள் பகுதியில் நிஸ்கலங்கேஸ்வரர்…

சமீபத்திய செய்திகள்

இலங்கைச் செய்தி

இந்தியச் செய்தி

உலகச் செய்தி