தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா.சம்பந்தன் விடுத்த முக்கிய…

வடமாகாணத்திற்கு இன்னும் ஆளுநரை நியமிக்காமல் இலங்கை அரசாங்கம் இழுத்தடித்து வருகின்றது. அதிகளவான தீர்மானங்களை எடுக்க முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா.சம்பந்தன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இந்த விடயம் குறித்து பல தடவைகள்…

சமீபத்திய செய்திகள்

இலங்கைச் செய்தி

இந்தியச் செய்தி

உலகச் செய்தி